Hva er SSL? SSL står for Secure Sockets Layer og betyr at dataene som sendes mellom en brukermaskin (deg) og tjenermaskin (server/nettsted) er kryptert. Et SSL-sertifikat Les mer