Close

Sette inn et bilde

Sette inn et bilde

Ser ditt redigeringsverktøy ikke ut som på bildene under?
Da er strukturen satt opp med “Visual Composer”. Klikk deg videre inn under “Editere en undersider > Visual Composer” her

Trinn 1

Når du logget inn i administrasjonspanelet finner du selve navigasjonen på venstre side. Klikk på “Sider” og klikk deg inn på siden du ønsker å redigere i listen som kommer opp.

Vis undersider

Trinn 2

Når du er inne på undersiden du ønsker å editere klikker du på “Legg til media” over den store boken.

Legg til bilde på nettsiden

Trinn 3

  1. Klikk på “Last opp filer” og bla gjennom din PC etter ønsket bilde (du kan også velge fra media-biblioteket).
  2. Klikk på “Velg filer” og bla gjennom din PC etter ønsket bilde
Bla gjennom din PC

Trinn 4

Når bildet er lastet opp kan du velge om bildet skal være plassert til høyre, venstre eller om den skal ha “standard” oppstilling.

Sett inn i innlegg

Ønsker du å editere størrelsen på bildet klikker du på bildet så for du opp firkanter i hjørnene på bildet. Her kan du “dra i bildet” for å få ønsket størrelse.