Redigere innhold

Ser ditt redigeringsverktøy ikke ut som på bildet under?

Da er strukturen satt opp med “Visual Composer”. Klikk deg videre inn under “Editere en undersider > Visual Composer” her.

Trinn 1

Når du logget inn i administrasjonspanelet finner du selve navigasjonen på venstre side. Klikk på “Sider” og klikk deg inn på siden du ønsker å redigere i listen som kommer opp.

Trinn 2

Dette er en “vanlig” underside. Her brukes “WYSIWYG” (what you see is what you get). Det vil si at strukturen er densamme som i Word og andre kjente ordredigeringsprogrammer.

  1. Gjør ønskede endringer i den store boksen
  2. Klikk på “Oppdater” på høyresiden for å gjennomføre endringene.