Sette inn et bilde

Ser ditt redigeringsverktøy ikke ut som på bildene under?

Da er strukturen satt opp med “Visual Composer”. Klikk deg videre inn under “Editere en undersider > Visual Composer” her

Trinn 1

Når du logget inn i administrasjonspanelet finner du selve navigasjonen på venstre side. Klikk på “Sider” og klikk deg inn på siden du ønsker å redigere i listen som kommer opp.

Trinn 2

Når du er inne på undersiden du ønsker å editere klikker du på “Legg til media” over den store boken.

Trinn 3

  1. Klikk på “Last opp filer” og bla gjennom din PC etter ønsket bilde (du kan også velge fra media-biblioteket).
  2. Klikk på “Velg filer” og bla gjennom din PC etter ønsket bilde

Trinn 4

Når bildet er lastet opp kan du velge om bildet skal være plassert til høyre, venstre eller om den skal ha “standard” oppstilling.

Ønsker du å editere størrelsen på bildet klikker du på bildet så for du opp firkanter i hjørnene på bildet. Her kan du “dra i bildet” for å få ønsket størrelse.