Redigere innholdet i bunnseksjonen

Trinn 1

  1. Når du logget inn i administrasjonspanelet klikker du på “Utseende > Widgeter” i menyen til venstre\

Trinn 2

  1. På høyresiden finner du “Footer | #1””, “Footer | #2“,”Footer | #3” og”Footer | #4” – disse representerer de 4 kolonnene i bunnseksjonen.
  2. For å redigere kolonne 1 i footern klikker du på pilen ved “Footer | #1”. Sen klikker du på pilen ved til høyre av tittelen for å kunne redigere infoen.
  3. Gjør ønskede endringer i boksen
  4. Klikk på “Lagre