Skape nytt innhold

Ser ditt redigeringsverktøy ikke ut som på bildet under?

Da er strukturen satt opp med “Standard WYSIWYG”. Klikk deg videre inn under “Editere en underside > Standard” her

Trinn 1

  1. Sett inn en ny linje og kolonnestruktur sånn som du ønsker (les mer om dette her).
  2. Klikk på “pluss-ikonet” i den kolonnen du ønsker å skape innhold i.

Trinn 2

  1. I boksen som kommer opp velger du hva slags innhold du ønsker å sette inn.
  2. For å sette inn vanlig tekstboks velger du “Text block” og for å sette inn et bilde velger du “Single image”.
  3. Gjør ønskede endringer i boksen du satt inn og klikk på “Save Changes“.
  4. Klikk på “Oppdater” oppe til høyre.