Advokatene Borgersen & Eliassen | Norsk Design & Webtjenester

Advokatene Borgersen & Eliassen

  • Oppgave:Utforming av nettside

Kontorets advokater yter juridisk bistand, både i form av rådgivning og alminnelig tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring.

Advokat Borgersen er fast forsvarer ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.
Advokat Eliassen er en av et fåtall advokater med kontor i Sandnes som har Møterett for Høyesterett.

Kontoret kan bistå innenfor de fleste rettsområder, og vi får oppdrag fra både privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.

BESTILL GRATIS UTKAST

Cookies / Informasjonskapsler
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.