Drama- og teaterpedagogene | Norsk Design & Webtjenester

Drama- og teaterpedagogene

  • Oppgave:Utforming av hjemmeside

Interesseorganisasjonen Drama- og teaterpedagogene (DTP) arbeider fagpolitisk for å fremme drama og teater som kunstfag og læringsform i utdanningsløpet.

Vi utarbeider høringsuttalelser, deltar i og bidrar med innspill til utvalg innen utdanning/kunstfag i utdanningsløpet, læreplangrupper, rammeplanutvalg og lignende. DTP arbeider også for utvikling innen fagfeltet. Vi arrangerer jevnlig kompetansehevende kurs og utgir DRAMA – Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.

Drama- og teaterpedagogene har rundt 1250 medlemmer: enkeltmedlemmer, høgskoler/universiteter, videregående skoler, grunnskoler, kulturskoler, barnehager, teatre, museer og andre institusjoner. Organisasjonen er landsdekkende og har egne fylkeslag i Oslo-Akershus, Rogaland, Nord-Norge og Hordaland. DTP er ett av tre medlemslag i sammenslutningen Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). Organisasjonen driftes med statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet og medlemskontingent.

BESTILL GRATIS UTKAST

Cookies / Informasjonskapsler
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.