Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling | Norsk Design & Webtjenester

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

  • Oppgave:Utforming av nettside

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ei nyskaping i universitets- og høgskulesektoren i Noreg. Organiseringa som samvirkelag (i beste bygdeand), er også unik i internasjonal forstand.

HLB har i dag meir enn 100 andelseigarar, og blant desse finn ein både regionale utviklingsaktørar, småbedrifter og dei aller fleste lokallag av bondelag, småbrukarlag og bygdekvinnelag i Sør-Rogaland.

BESTILL GRATIS UTKAST