Nofus | Norsk Design & Webtjenester
  • Oppgave:Utforming av hjemmeside

NOFUS er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker i alle aldre som har sykdommer i urinveiene og/eller ufrivillig lekkasje av urin og/eller avføring. Både kvinner og menn rammes av sykdommer i urinveiene.

VÅRT MÅL
Vårt mål er at flest mulig skal få kunnskap om hvilke muligheter de har for behandling og hjelp med sykdommer og plager fra urinveiene.

VISSTE DU AT?
I Norge er det 300.000 – 500.000 som har plager med urinlekkasje? Dette er en folkesykdom, men nesten ingen som snakker om plagene.

BESTILL GRATIS UTKAST