Pipeliner | Norsk Design & Webtjenester
  • Oppgave:Utforming av ny nettside

Pipeliner er en entreprenør som leverer kostnadseffektive løsninger for fornying av rør og rørsystemer, på land og offshore.

Selskapet har siden etablering i 2005 jobbet mye på norsk sokkel, og har siden 2013 gått inn i offentlig sektor innen vann og avløp.

I dag er selskapet godt etablert innen offshore, industri, offentlig VA og privat avløp.

Pipeliner er medlem av SSTT, og jobber dermed aktivt for å fremme en positiv og holdbar samfunnsutvikling der infrastrukturen bevares og utvikles med minimale forstyrrelser for miljø og omgivelser.

BESTILL GRATIS UTKAST