Vest Telemark Næringsforum | Norsk Design & Webtjenester

Vest Telemark Næringsforum

  • Oppgave:Hjemmeside

Det er ti år sidan VTNF blei skipa, og ein har i dag om lag 100 medlemsbedrifter. Medlemmane er private enkeltmannstiltak, verksemder/selskap, rådgjevingsmiljø, høgskulen, bankar og organisasjonar i Vest-Telemark.

Forumet skal vere eit talerøyr og næringspolitisk organ for verksmedene i regionen, samtidig som det er ein møteplass for å fremje kompetanse og nettverksbygging mellom medlemmane. Vest-Telemark Næringsforum er organisera som ei foreining med eit eige styre.

BESTILL GRATIS UTKAST

Cookies / Informasjonskapsler
For å få dette nettstedet til å fungere optimalt, plasserer vi noen ganger små datafiler, kalt informasjonskapsler, på enheten din. Det gjør at vi bedre kan tilpasse sidene for hver enkelt bruker.