Zpecter Økonomi AS | Norsk Design & Webtjenester

Zpecter Økonomi AS

  • Oppgave:Utforming av hjemmeside og logo

Zpecter tilbyr alt innen

Selskap
 Stiftelse av selskap
 Administrasjon
 Eier og aksjonæravtaler
 Holdingselskaper og selskapsstruktur
 Styrearbeid
 Personal og lønn

Finans
 Kapitalendringer
 Emisjoner
 M&A bistand
 Due Diligence
 Verdivurderinger

Økonomi
 Regnskap
 Rapportering
 Analyser
 Likviditetsstyring
 Årsregnskap
 Skatt og avgift

Rådgivning
 Skatt og mva
 Selskapsstruktur
 Aksjonærbistand
 Problemløsning
 Internasjonalisering

BESTILL GRATIS UTKAST